De Stichting Culemborg Nieuws bestaat sinds 2013. Het is de juridische drager van het initiatief Culemborg Nieuws, dat in 2013 de kwaliteit van het lokale nieuws in de Lekstad op een hoger plan wilde brengen. Dit mislukte destijds, de Stichting CN bleef echter bestaan. Begin 2021 heeft de gemeente Culemborg de Stichting opdracht gegeven om de lokale nieuwsvoorziening opnieuw een impuls te geven.

In het voorjaar van 2020 besloot het college om 10.000 euro te steken in een experiment om de lokale journalistiek te versterken. De Stichting Culemborg Nieuws meldde zich bij burgemeester Van Grootheest. Na het nodige overleg kreeg de stichting begin dit jaar van de gemeente de opdracht om met die 10.000 euro onafhankelijke journalistiek tot stand te brengen en er op toe te zien dat het gemeenschapsgeld doelmatig aan journalistieke arbeid wordt besteed.