De regionale en lokale journalistiek kreeg de afgelopen decennia zware klappen. De laatste jaren verschenen talrijke landelijke onderzoeksrapporten over de verschraling van het journalistiek landschap. Terwijl de journalistiek een onmiskenbare functie heeft in een goed functionerende democratie. Tal van overheden zien deze neergang met lede ogen aan. Daarom richtten verschillende provincies en grotere gemeenten fondsen op die met wisselend succes het tij proberen te keren.

De gemeente Culemborg is in Nederland nu de eerste ‘kleine’ gemeente die nu een dergelijke experimenteel initiatief van de grond tilt. De uitvoering is neergelegd bij de onafhankelijke Stichting Culemborg Nieuws. Voor bestaande media is samenwerking met de Stichting Culemborg Nieuws van belang. Dankzij onze bijdrage kunnen ze toch de verhalen publiceren die ze bij gebrek aan eigen mensen en middelen nu niet kunnen publiceren.