In 2013 maakten ongeveer honderd inwoners van Culemborg periodiek geld over naar de stichting om journalistiek werk financieel mogelijk te maken. Die bijdragen bleken niet toereikend om de ambities van CN structureel te verwezenlijken. Na het stopzetten van het project werd het overgebleven geld – 2000 euro – ingezet voor een journalistiek onderzoeksproject naar de plannen om de Redichemse Waard te ‘verondiepen’. Die verhalen werden gepubliceerd in De Groene, Trouw, de Gelderlander en het Algemeen Dagblad. Andere media pikten het onderwerp verder op. De verhalen, waar een zeer ervaren onderzoeksjournalist maanden aan werkte, leidden destijds tot Kamervragen en een zodanige verscherping van de landelijke regelgeving dat de plannen voor de Redichemse Waard ‘de lange baan’ op gingen.