Het bestuur van de Stichting bestaat sinds eind 2013 uit voorzitter Eric de Rijk, penningmeester Jean Eigeman en de leden Jos Steehouder en Ad Moerman. De twee laatsten zijn beide oud-dagbladjournalisten.

Het stichtingsbestuur benoemt een redactieraad die de onderwerpen kiest waarmee freelance-journalisten aan het werk gaan. De redactieraad bestaat uit de twee oud-journalisten uit het bestuur, aangevuld met zeven bij de stad betrokken inwoners. Zo wil de stichting diversiteit waarborgen in de journalistieke aanpak.

Alle betrokken vrijwilligers hebben een goed netwerk en we denken dat ze boven hun eigen belang kunnen uitstijgen bij de onderwerpkeuze. Niemand van het bestuur of de redactieraad krijgt een vergoeding of heeft anderszins een financieel belang.

De redactieraad bestaat uit: Manoli Martin-Camuñas Romero, Tom Vink, Marco Houtschild, Jos Steehouder, Ad Moerman