Geen categorie

Culemborg wordt een forensenstad

Het kleine, charmante Culemborg worstelt met de instroom van nieuwe inwoners. Die groei biedt kansen, maar bedreigt het unieke karakter van de stad en zet de gemeenschap onder druk. De Groene Amsterdammer nam Culemborg als uitgangspunt om te berichten over de vele dilemma’s die komen kijken bij stadsplanning. In augustus 2022 zag bijgaand artikel het…

Geen categorie

De windmolens die er nooit kwamen

Zes jaar lang werkte de gemeente Culemborg aan een duurzame droom: een coöperatief windpark waarbij Culemborgers zelf zouden meedelen in de winst. Maar de molens kwamen er niet, omwonenden voelden zich bedrogen en Culemborg werd zelfs landelijk nieuws. Wat rest is diep wantrouwen tussen alle partijen. Onderzoekscollectief Spit reconstrueerde aan de hand van gemeentelijke documenten…

Geen categorie

Slibstort in Nederlandse recreatieplassen

Baggerbedrijven halen sinds een aantal jaren op grote schaal vervuilde grond en slib uit het buitenland, om in voor- malige zandwinputten langs de Nederlandse rivieren te storten. Onder meer de Culemborgse Redichemse Waard leek in 2017/2018 te worden vol gestort. Milieudeskundigen en vele Culemborgers maakten zich daar grote zorgen om. Met financiële steun van Culemborg…