Geen categorie

Slibstort in Nederlandse recreatieplassen

Baggerbedrijven halen sinds een aantal jaren op grote schaal vervuilde grond en slib uit het buitenland, om in voor- malige zandwinputten langs de Nederlandse rivieren te storten. Onder meer de Culemborgse Redichemse Waard leek in 2017/2018 te worden vol gestort. Milieudeskundigen en vele Culemborgers maakten zich daar grote zorgen om. Met financiĆ«le steun van Culemborg…